wykrzyknikZ POWODU REMONTU DO SZKOŁY WCHODZIMY WEJŚCIEM OD STRONY BOISKA