rozpMsza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 3.09 o godz. 8.00 w kościele w Strzybnicy.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego -  sala gimnastyczna lub boisko ok. 9:30.
 
Wszystkie lekcje rozpoczną się 4 września 2018 r. w budynku ZSP4.