wzór zwolnienia dziecka z lekcji

Pismo należy dostarczyć najpóźniej dzień przed planowanym zwolnieniem ucznia z lekcji.