Nasi nauczyciele:

 

                              mgr Agnieszka Masłowska

                                    Dyrektor szkoły

 

Język polski mgr Agnieszka Masłowska
  mgr Izolda Zwadło
  mgr Barbara Vicenzin
Język angielski mgr Ewa Widerek
  mgr Sonia Jupowicz
Język niemiecki mgr Joanna Kubosz
Historia mgr Artur Maligłówka
Wiedza o społeczeństwie mgr Artur Maligłówka
Biologia mgr Dorota Osuch
Geografia mgr Barbara Zgagacz
Chemia mgr Dorota Horzela
Fizyka mgr inż. Aleksander Tobor
Przyroda mgr Dorota Osuch
Matematyka mgr Małgorzata Kubanek
Informatyka mgr Katarzyna Zdónek
  mgr inż. Aleksander Tobor
Zajęcia techniczne/technika mgr inż. Aleksander Tobor
Technika mgr Dorota Osuch
Plastyka mgr Katarzyna Kiepura
Muzyka mgr Bartłomiej Balcerzak
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Dawid Ozga
Wychowanie fizyczne mgr Joanna Opala
  mgr Artur Maligłówka
  mgr Dawid Ozga
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Joanna Opala
Edukacja wczesnoszkolna mgr Katarzyna Kiepura
  mgr Katarzyna Zdónek
Religia ks. mgr Piotr Kwaśniok
  ks. mgr Denis Rakwic
Logopeda mgr Agnieszka Masłowska
Nauczyciel - bibliotekarz mgr Anna Drożdżewicz
Pedagog szkolny mgr Katarzyna Wachnik
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Kiepura